Fra projektet “Vand” med Lene Søndergaard

Udstillinger og brug af KunstLab administreres af Musik & Billedskolen.

Kontaktperson:

Niels Linneberg
tlf. 79948536
mail@kunstlab.dk